loading

ราคาที่ดิน

ราคาที่ดินเท่าไหร่? จะรู้ได้อย่างไร? มูลค่าที่ดินของคุณขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย ได้แก่ ทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากสถานที่สำคัญ ทางเข้าออก รูปร่างที่ดิน รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ซึ่งมีผลต่อศักยภาพในการพัฒนาที่ดิน ทั้งนี้เราสามารถเปรียบเทียบราคาตลาดของที่ดิน เพื่อทำความเข้าใจถึงมูลค่าที่ดินในแต่ละทำเล

ก่อนอื่นเลย ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ราคาตลาด ราคาประเมิน และราคาซื้อขาย ต่างกันอย่างไร?

ราคาที่เราจะใช้เปรียบเทียบเพื่อทำความเข้าใจถึงมูลค่าที่ดินในแต่ละพื้นที่ คือ ราคาตลาดที่ดิน ที่เกิดจากการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินในแต่ละทำเล โดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ลงพื้นที่ประเมินราคาตลาดในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 ด้วยการตั้งสมมุติฐานการประเมินราคาที่ดินแปลงมาตรฐาน ที่มีรูปร่างปกติสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน มีทางเข้าออกตามกฎหมาย และแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 4, 16 และ 36 ไร่ เพื่อเป็นดัชนี้ชี้วัดราคาตลาดที่ดินในแต่ละทำเล ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่ ราคาตลาดที่ดินนี้สะท้อนให้เห็นมูลค่าที่ดินในแต่ละทำเล เช่น ราคาที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสยามสแควร์ในปี พ.ศ. 2561 มีราคาสูงถึง 2.5 ล้านบาทต่อตารางวา เพิ่มขึ้น 13.6% จากปีก่อนหน้า ส่วนที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสายสีม่วงสถานีเตาปูนมีราคา 320,000 บาทต่อตารางวา เพิ่มขึ้น 6.7% จากปีก่อนหน้า

ปัจจุบัน AREA ประเมินราคาตลาดที่ดินกว่า 400 ทำเลในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล รวมทั้งเมืองสำคัญต่าง ๆ ได้แก่ ชลบุรี พัทยา ภูเก็ต ศรีราชา ระยอง วงศ์อมาตย์ บางแสน จอมเทียน บางเสร่ เป็นต้น ทำให้ทุกคนสามารถดูข้อมูลราคาที่ดิน และอัตราการเติบโตต่อปีได้ง่าย ๆ บนแผนที่ออนไลน์ บนเว็บไซต์ www.feasyonline.com (เฉพาะแพคเกจ Premium และ Team)

อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงแทนราคาที่ดินของคุณที่อยู่ในทำเลใกล้เคียงได้ เนื่องจากราคาตลาดที่ดินแต่ละแปลงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ รูปร่างที่ดิน ความกว้างถนนหน้าที่ดิน ทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากสถานที่สำคัญ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาที่ดินนั้น ๆ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้คุณใช้ราคาตลาดที่ดินนี้เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินในแต่ละทำเล

ดูราคาที่ดินบนแผนที่ออนไลน์ สำหรับแพคเกจ Personal และ Business

สำหรับผู้ที่เข้าร่วมงานสัมมนา สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 63 ในวันศุกร์ที่ 19 มิถุนายน 2563 เวลา 08:30 - 17:00 น. ณ โรงแรมสวิสโซเทล กรุงเทพ รัชดา คุณจะได้รับเล่มรายงาน และสิทธิพิเศษในการสมัครสมาชิก FEASY ในราคาเพียง 1,999 บาท/ปี จากราคาเต็ม 2,988 บาท/ปี (แพคเกจ Premium) ฟังการวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่นแปลงราคาที่ดินจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคต โดยผู้เชี่ยวขาญ ดร. โสภณ พรโชคชัย ประธานศูนย์ข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ และผู้เชี่ยวชาญจาก รฟม. รฟท. BTS โดยมีหัวข้ออบรมดังนี้

หัวข้ออบรม
  • การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ ย้อนหลัง 5 - 10 ปี ถึงปัจจุบัน
  • 10 ทำเลเด่นของราคาที่ดินแพงสุด และถูกสุด
  • ทำเลที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา
  • ตัวอย่างแปลงที่ดินราคาประเมินราชการ แตกต่างจากราคาตลาด
  • วิเคราะห์พื้นที่ ที่มีศักยภาพสูง และสามารถ จัดประโยชน์ใช้สอยได้ดี
    ตามการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการพัฒนาโครงการ
  • ผลกระทบต่อราคาที่ดินจาก การสร้าง สาธารณูปโภคใหม่/ถนนตัดใหม่/รถไฟฟ้า