loading
ลงทะเบียนนัด DEMO ออนไลน์

ราคาตลาดที่ดิน

ตามทันแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินทุกปี

ทราบหรือไม่ว่า ในปีพ.ศ. 2565 ราคาตลาดที่ดินที่แพงที่สุดในประเทศไทยมีราคาสูงถึง 3,500,000 บาท/ตร.วา ซึ่งก็คือ ทำเลใกล้รถไฟฟ้าสยามสแควร์ ในขณะราคาประเมินราชการที่ดินบนถนนพระรามที่ 1 มีราคาเพียง 400,000 - 900,000 บาท/ตารางวา (อ้างอิงจาก บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี 2559 – 2562 ซึ่งขยายระยะเวลาในการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ปี 2565)

หมายความว่าราคาตลาดที่ดินบางทำเล ต่างจาก ราคาประเมินที่ดินเกือบ 4 เท่า!

ดังนั้น การเข้าใจแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่ดินจึงสำคัญอย่างยิ่ง เนื่องจาก

 1. ราคาตลาดที่ดิน กับ ราคาประเมินราชการต่างกัน และอาจไม่สอดคล้องกัน

  ราคาประเมินราชการในทำเลสีลมมีราคาสูงสุด ในขณะที่ราคาตลาดทำเลสยามสแควร์มีราคาสูงที่สุด หมายความว่าคุณจะนำราคาประเมินราชการมาศึกษาแนวโน้วการเติบโตของราคาโดยตรงไม่ได้ เพราะอาจไม่สะท้อนมูลค่าที่แท้จริงของตลาดในแต่ละทำเล

  ก่อนอื่นเลย ต้องทำความเข้าใจก่อนว่า ราคาตลาด ราคาประเมิน และราคาซื้อขาย ต่างกันอย่างไร?

 2. ราคาที่ดินแต่ละทำเลเติบโตต่างกัน

  ถึงแม้ว่าภาพรวม ราคาที่ดินในกรุงเทพปริมณฑลในปี พ.ศ. 2565 จะเติบโตเฉลี่ย 6.39% จากปีก่อนหน้า แต่ราคาที่ดินบางทำเลราคาไม่ขึ้นเลยมานานนับสิบปี ในขณะที่บางทำเลราคาเติบโตอย่างต่อเนื่อง หากคุณต้องการทำความเข้าใจทำเลที่มีศักยภาพ มีโอกาสที่ราคาจะเติบโตขึ้นอีกในอนาคต การเข้าถึงข้อมูลตลาดและข้อมูลการพัฒนาสาธารณูปโภคต่าง ๆ จึงมีความสำคัญอย่างยิ่ง

 3. ขนาดที่ดินมีผลต่อราคา

  ที่ดินแปลงใหญ่ จะมีราคาต่อตารางวา ต่ำกว่า ที่ดินแปลงเล็ก เนื่องจากที่ดินแปลงใหญ่มีสภาพคล่องต่ำกว่า และมีศักยภาพต่ำกว่าที่ดินแปลงเล็ก เช่น ที่ดินติดถนนใหญ่ขนาด 4 ไร่ ย่อมราคาสูงกว่าที่ดินที่มีหน้ากว้างติดถนนเท่ากันแต่ขนาดใหญ่ถึง 36 ไร่ เพราะส่วนของที่ดินด้านหลังจะมีศักยภาพต่ำกว่าแปลงด้านหน้า ทำให้ราคาต่อตารางวาของที่ดินทั้งแปลงต่ำกว่า ดังนั้นการศึกษาแนวโน้มการเติบโตของราคาที่ดินแต่ละทำเล ควรจะพิจารณาขนาดของที่ดินด้วย อีกทั้งบางทำเลเช่นใจกลางเมืองอาจไม่มีที่ดินขนาดใหญ่เหลือแล้ว

เข้าถึงข้อมูลราคาตลาดที่ดิน และรายงานการเปลี่ยนแปลงประจำปี

คุณสามารถเข้าถึงข้อมูลราคาตลาดที่ดินที่ได้รับการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินในแต่ละทำเล โดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ลงพื้นที่ประเมินราคาตลาดในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ข้อมูลราคาตลาดที่ดิน พร้อมข้อมูลศักยภาพทำเล

ตัวอย่าง: ดูข้อมูลราคาตลาดที่ดินพร้อมกับศักยภาพสีผังเมืองกรุงเทพปัจจุบัน - ร่างผังเมืองใหม่

คุณสามารถดูข้อมูลราคาตลาดที่ดิน 323 ทำเลในกรุงเทพปริมณฑล และ 29 ทำเลในพื้นที่ EEC ได้ผ่านเว็บไซต์ www.feasyonline.com เพียงใช้งานแพคเกจของเรา ดูรายละเอียดแพคเกจที่นี่

 • ดูข้อมูลราคาตลาด และอัตราการเติบโตจากปีก่อนหน้า
 • ดูคู่กับข้อมูลศักยภาพทำเล เช่น สีผังเมือง แนวเวนคืน พื้นที่ห้ามก่อสร้าง เส้นทางและสถานีรถไฟฟ้า
 • ดูคู่กับข้อมูลประกาศขาย-เช่าอสังหาริมทรัพย์ เพื่อให้คุณตรวจสอบราคาได้ในหลายมิติ

รายงานแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินประจำปี (Land Price Report)

ตัวอย่าง: การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดที่ดิน323 ทำเลในกรุงเทพปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (12 ปี)

รู้ทันแนวโน้มราคาตลาดที่ดิน ทำเลไหนน่าลงทุน ด้วยข้อมูลจากรายงาน Land Price Report

 • ดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ระหว่างปีพ.ศ. 2528 - 2565 (37 ปี)
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคาที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2565 (26 ปี)
 • การเปลี่ยนแปลงราคาตลาดที่ดินรายทำเล 323 ทำเลในกรุงเทพปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (12 ปี)
 • 10 อันดับราคาตลาดที่ดินสูงสุด และเติบโตสูงสุดในปีนี้
 • และ สรุปสถานการณ์ราคาตลาดที่ดินประจำปี

รายละเอียด ราคาตลาดที่ดิน

ราคาตลาดที่ดิน คือ ราคาประเมินตลาด ซึ่งเกิดจากการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินในแต่ละทำเล โดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ลงพื้นที่ประเมินราคาตลาดในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ด้วยการตั้งสมมุติฐานการประเมินราคาที่ดินแปลงมาตรฐาน ที่มีรูปร่างปกติสี่เหลี่ยมผืนผ้า ติดถนน มีทางเข้าออกตามกฎหมาย และแบ่งออกเป็น 3 ขนาด คือ 4, 16 และ 36 ไร่ เพื่อเป็นดัชนี้ชี้วัดราคาตลาดที่ดินในแต่ละทำเล ว่าแตกต่างกันเท่าไหร่ ราคาตลาดที่ดินนี้สะท้อนให้เห็นมูลค่าที่ดินติดถนนใหญ่ในแต่ละทำเล ซึ่งต่างจากราคาประเมินราชการที่ใช้ในการทำนิติกรรม ยกตัวอย่างเช่น ราคาที่ดินใกล้รถไฟฟ้าสยามสแควร์ในปี พ.ศ. 2565 มีราคาสูงถึง 3.5 ล้านบาทต่อตารางวา ในขณะราคาประเมินราชการที่ดินบนถนนพระรามที่ 1 มีราคา 400,000 - 900,000 บาท/ตารางวา (อ้างอิงจาก บัญชีราคาประเมินทุนทรัพย์ของอสังหาริมทรัพย์ในรอบปี 2559 – 2562 ซึ่งขยายระยะเวลาในการใช้งานมาจนถึงปัจจุบัน ปี 2565)

อย่างไรก็ตาม ราคาตลาดนี้ไม่สามารถใช้อ้างอิงแทนราคาที่ดินของคุณที่อยู่ในทำเลใกล้เคียงได้ เนื่องจากราคาตลาดที่ดินแต่ละแปลงจะแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับปัจจัยต่าง ๆ ได้แก่ รูปร่างที่ดิน ความกว้างถนนหน้าที่ดิน ทำเลที่ตั้ง ระยะห่างจากสถานที่สำคัญ รวมถึงข้อจำกัดทางด้านกฎหมายต่าง ๆ ที่ส่งผลต่อศักยภาพการพัฒนาที่ดินนั้น ๆ ดังนั้น เราจึงแนะนำให้คุณใช้ราคาตลาดที่ดินนี้เพื่อเปรียบเทียบมูลค่าที่ดินในแต่ละทำเล

รูปแบบข้อมูล: ข้อมูลราคาตลาดที่ดินบนแผนที่ และรายงานในรูปแบบ Dashboard Report
ดูข้อมูลผ่านเว็บไซต์ FEASY เข้าสู่ระบบเพื่อ ดูตัวอย่างข้อมูลที่นี่
จำนวนข้อมูล: 323 ทำเลในกรุงเทพปริมณฑล และ 29 ทำเลในพื้นที่ EEC
โดยแบ่งที่ดินออกเป็น 3 ขนาด ได้แก่ 4, 16, และ 36 ไร่
ทั้งนี้ในบางทำเลอาจไม่มีที่ดินขนาดใหญ่ 16 และ 36 ไร่ เช่นทำเลใจกลางเมือง เนื่องจากไม่มีอุปทานที่ดินเปล่าขนาดใหญ่
การอัพเดท: อัพเดทข้อมูลรายปี
ที่มา: ราคาตลาดที่ดิน เกิดจากการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินติดถนนใหญ่ในแต่ละทำเล โดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ลงพื้นที่ประเมินราคาตลาดในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537
รายละเอียด
 • ราคาตลาดที่ดิน ที่สะท้อนราคาตลาดที่ดินรายทำเล
 • อัตราการเติบโตของราคาตลาดที่ดินจากปีก่อนหน้า (YoY Change)
 • ดัชนีการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ระหว่างปีพ.ศ. 2528 - 2565 (37 ปี)
 • อัตราการเปลี่ยนแปลงเฉลี่ยของราคาที่ดิน ระหว่างปี พ.ศ. 2539 - 2565 (26 ปี)
 • การเปลี่ยนแปลงของราคาตลาดที่ดินรายทำเล 323 ทำเลในกรุงเทพปริมณฑล ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2553 (12 ปี)
 • 10 อันดับราคาตลาดที่ดินสูงสุด และเติบโตสูงสุดในปีนี้
 • และ สรุปสถานการณ์ราคาตลาดที่ดินประจำปี

เข้าถึงข้อมูลตลาดอสังหาฯ ง่าย ๆ

อัพเกรดการใช้งาน เพื่อเข้าถึงอสังหาฯ
และเครื่องมือวิเคราะห์ศักยภาพ
ยกระดับการลงทุนอสังหาฯ ของคุณ

ดูข้อมูลแพคเกจ

คำถามที่พบบ่อย

ราคาตลาดที่ดิน เป็น ราคาที่สะท้อนความต้องการของผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นราคาที่คาดว่าผู้ซื้อและผู้ขายจะพอใจในการซื้อขายกัน ในที่นี้ ราคาตลาดที่ดิน เกิดจากการประเมินมูลค่าตลาดของที่ดินติดถนนใหญ่ในแต่ละทำเล โดย บจก. เอเจนซี่ ฟอร์ เรียลเอสเตท แอฟแฟร์ส (AREA) บริษัทที่ปรึกษาการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ ประเมินค่าทรัพย์สิน ที่ลงพื้นที่ประเมินราคาตลาดในทุกๆ ปี ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537

ในขณะที่ราคาประเมินราชการ หรือ ประเมินทุนทรัพย์ที่ดิน เป็นราคาที่ดินที่ได้รับการประเมินโดยกรมธนารักษ์ เพื่อใช้สำหรับเรียกเก็บค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมตามที่กฎหมายกำหนด มักมีราคาต่ำกว่าราคาตลาด และราคาซื้อขายจริงอยู่มาก จึงไม่สะท้อนมูลค่าที่ดินที่แท้จริง
ราคาประกาศขายที่ดิน คือ ราคาที่ผู้ขายประกาศ ซึ่งอาจสูงกว่า ราคาซื้อขายจริง
และราคาประกาศขาย หรือ ราคาซื้อขายจริงอาจสูงหรือต่ำกว่าราคาตลาดก็ได้ ขึ้นอยู่กับความต้องการ และศักยภาพของที่ดินแปลงนั้น ๆ ยกตัวอย่างเช่น ที่ดินทำเลสีลมมีราคาตลาด 2,500,000 บาทต่อตารางวา เจ้าของที่ดินจึงประกาศขายที่ราคา 2,800,000 บาทต่อตารางวา แต่เนื่องจากที่ดินแปลงดังกล่าวอยู่ในถนนซอย ทำให้มีศักยภาพจำกัด ราคาซื้อขายจริงอาจจบลงที่ 1,500,000 บาทต่อตารางวา เป็นต้น
ราคาตลาดที่ดิน และ รายงานการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน (Land Price Report) สะท้อนให้เห็นแนวโน้มการเติบโต และราคาตลาดของที่ดินติดถนนใหญ่ในแต่ละทำเล ซึ่งช่วยให้นักลงทุน นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ และนายหน้าอสังหาริมทรัพย์เข้าใจแนวโน้มการเติบโตของตลาด ส่งผลให้คุณสามารถต่อยอดการลงทุนอสังหาฯ และตัดสินใจลงทุนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
เราแนะนำให้คุณมองข้อมูลในหลายมิติ เพื่อการตัดสินใจลงทุนอสังหาริมทรัพย์อย่างมีประสิทธิภาพ เช่น การพิจารณาข้อมูลราคาตลาดที่ดินควบคู่กับ
 • สีผังเมือง การใช้ประโยชน์ที่ดินในแต่ละพื้นที่
 • เส้นทางและสถานีรถไฟฟ้าในอนาคต
 • แนวเวนคืน
 • พื้นที่ห้ามก่อสร้าง
 • ราคาประกาศขายอสังหาฯ
 • โครงการอสังหาริมทรัพย์รอบข้าง เป็นต้น

คุณสามารถทดลองเข้าใช้งาน เพียงสมัครสมาชิก หรือ เข้าสู่ระบบที่นี่