loading
วางผังเฉพาะ พลิกโฉม“บางเสร่” จาก ชุมชนประมงเก่า สู่ย่านเศรษฐกิจ EEC
: 23 กุมภาพันธ์ 2566 | :

 

วางผังเฉพาะ พลิกโฉม“บางเสร่” จาก ชุมชนประมงเก่า สู่ย่านเศรษฐกิจ EEC  

 

พลิกโฉม“บางเสร่”จาก ชุมชนประมงเก่าสู่ย่านเศรษฐกิจสำคัญ EEC กรมโยธาฯวางผังเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเสร่ ยกระดับการพัฒนาพื้นที่ สร้างรายได้ประชาชน

 

รัฐบาลมีนโยบาย พัฒนาพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) เพื่อส่งเสริมการลงทุน ยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและทำให้เศรษฐกิจของไทยเติบโตต่อเนื่อง โดยครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา ชลบุรี และ ระยอง ส่งผลให้ เกิดทิศทางการพัฒนารองรับการขยายตัวของเมืองในพื้นที่ EEC รองรับกิจกรรมต่างๆ ที่เพิ่มมากขึ้นในอนาคต อย่างไรก็ตาม พื้นที่เขตอีอีซี  มีหลายทำเลที่มีศักยภาพต่อการพัฒนาและดึงดูดนักลงทุน รวมถึงนักท่องเที่ยวให้เข้าพื้นที่ได้  

โดยเป็นที่ตั้งของโซนที่อยู่อาศัย ,อุตสาหกรรม ,ย่านพาณิชยกรรม ภาค การท่องเที่ยวและบริการ  โดยเฉพาะจังหวัดชลบุรี นอกจากเป็นเมืองอุตสาหกรรมแล้วยังเป็นเมืองท่องเที่ยวและการอยู่อาศัย ที่ทั้งคนไทยและต่างชาติให้ความสนใจ

ทั้งนี้“ชุมชนบางเสร่” นับเป็นอีกชุมชนประมงเก่าที่มีศักยภาพ เนื่องจาก มีความโด่ดเด่น อาคารบ้านเรือนที่มีเอกลักษณ์ เป็นสถานที่พักผ่อนตากอากาศชายทะเลที่มีชื่อเสียง ตลอดจนเป็นย่านการค้าที่สำคัญของอำเภอสัตหีบและจังหวัดชลบุรี ปัจจุบันมีแนวโน้มทิศทางการพัฒนาและการขยายตัวของเมือง

จากด้านทิศเหนือคือเมืองพัทยา และด้านทิศใต้จากเมืองสัตหีบเข้ามาสู่พื้นที่ของชุมชนบางเสร่ ซึ่งเป็นผลมาจากการขับเคลื่อนนโยบายการพัฒนา  EEC ในด้านต่าง ๆ ทั้งการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ด้านเศรษฐกิจและการค้า การลงทุนในด้านต่าง ๆ ที่เพิ่มมากขึ้น

กรมโยธาธิการและผังเมือง  ได้เห็นความสำคัญและความจำเป็นของการวางผังเมืองเพื่อการพัฒนาพื้นที่ในอนาคต จึงได้ดำเนินวางและจัดทำผังเมืองเพื่อพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเสร่ และเป็นกรอบแนวทางชี้นำการพัฒนาพื้นที่ชุมชน ให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและการใช้ประโยชน์ที่ดินอย่างเต็มศักยภาพ เพื่อดึงดูดนักลงทุน นักท่องเที่ยวเข้าพื้นที่สร้างรายได้ ให้กับคนในพื้นที่ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจและการค้าและการขยายตัวของเมืองในอนาคต

นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง ระบุว่า กรมฯได้ ดำเนินโครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่และพื้นที่ต่อเนื่อง ตำบลบางเสร่ อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี ภายใต้กรอบโครงการพัฒนาพื้นที่เขตEEC เพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง

พร้อมสร้างมาตรฐานและความปลอดภัยในการดำรงชีวิต ส่งเสริมศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่ ล่าสุดได้ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้า คาดว่าจะแล้วเสร็จประมาณปลายปีนี้

 

โครงการพัฒนาชุมชนบางเสร่

โครงการพัฒนาชุมชนบางเสร่

โดยโครงการครอบคลุมพื้นที่ชุมชน ตลอดจนถนนและคลองสาธารณะในเขตเทศบาลตำบลบางเสร่ประกอบด้วย การก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ทางเท้า เขื่อนป้องกันตลิ่ง และการปรับปรุงคลองระบายน้ำ

ปัจจุบันอยู่ระหว่างการก่อสร้าง  หากแล้วเสร็จ จะทำให้ชุมชนมีถนน ทางเท้า ระบบไฟฟ้าส่องสว่างที่ได้มาตรฐาน มีความปลอดภัยในการสัญจร เดินทางได้สะดวกมากขึ้น มีสถานที่สำหรับกิจกรรมนันทนาการ การออกกำลังกายของชุมชน เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยววิถีชุมชนที่มีเอกลักษณ์ ตลอดจนสามารถลดปัญหาน้ำท่วมขัง และเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำเมื่อถึงฤดูน้ำหลาก มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในพื้นที่มากยิ่งขึ้น

 

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่

โครงการพัฒนาพื้นที่ชุมชนบางเสร่

สำหรับ "บางเสร่"เป็นตำบลหนึ่งใน อำเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี เมื่อก่อนชื่อว่า "สำเหร่" ที่นี่เป็นชุมชนดั้งเดิม บรรยากาศสงบเงียบ มีพื้นที่ประมาณ 72.603 ตร.กม. หรือประมาณ 48,657 ไร่ เชื่อมต่อกับอำเภออื่นๆ ดังนี้ทิศเหนือติดกับ ตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ทิศใต้ติดกับ ตำบลสัตหีบ และ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ทิศตะวันออกติดกับ ตำบลพลูตาหลวง อำเภอสัตหีบ ชลบุรี ทิศตะวันตกติดกับทะเลอ่าวไทย

มีจุดเด่นสำคัญที่คนพูดถึงกันมากที่สุด  เพราะมีสถานที่ท่องเที่ยวค่อนข้างมาก และหลากหลายเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะมาคนเดียวหรือมาเป็นครอบครัว ก็เที่ยวได้ชิลๆ มีที่เที่ยวแนะนำ เช่นหาดบางเสร่ ชายหาดหลักศูนย์กลางของตำบล ห่างจาก ถ.สุขุมวิทไม่ไกล บรรยากาศดี สงบช่วง เสาร์-อาทิตย์จะมีคนมาท่องเที่ยวค่อนข้างมาก น้ำทะเลใส บรรยากาศจะต่างจากหาดอื่นๆ  

วางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเสร่

วางและจัดทำผังพัฒนาพื้นที่เฉพาะชุมชนบางเสร่

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.thansettakij.com
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ