loading
ปลดล็อกต่างชาติซื้อที่ดิน ลดภาษีรายได้ โฟกัส 4 กลุ่มเป้าหมาย
: 7 มิถุนายน 2564 | :

ศบศ.เคาะเกณฑ์ ดึงเศรษฐีต่างชาติเข้าไทย โฟกัส 4 กลุ่มเป้าหมายพำนักระยะยาว 1 ล้านคน สร้างรายได้ 1 ล้านล้าน ให้สิทธิประโยชน์สารพัด วีซ่าระยะยาว 10 ปี ยกเว้นภาษีมรดกสำหรับทายาท ลดภาษีสรรพสามิตสินค้าฟุ่มเฟือย 50% เว้นภาษีเงินได้รายได้จากต่างประเทศ ส่วนรายได้ในประเทศคิดอัตราคงที่ 17% ให้สิทธิซื้อ-เช่าอสังหาฯ ถือครองที่ดิน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การประชุมคณะกรรมการบริหารสถานการณ์เศรษฐกิจจากผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบศ.) ที่มี พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม เป็นประธาน เมื่อ 4 มิ.ย. 2564 ที่ประชุมเห็นชอบมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนโดยดึงดูดชาวต่างชาติที่มีศักยภาพสู่ประเทศไทย การดึงดูดผู้พำนักระยะยาวช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจ การลงทุนและการจ้างงาน ดังนี้

 

1. วีซ่าผู้พำนักระยะยาวใหม่ (LTR visa) 

ดึงดูดต่างชาติกว่า 1 ล้านราย 4 กลุ่มเป้าหมาย ได้แก่ กลุ่มประชากรโลกผู้มีความมั่งคั่งสูง (Wealthy global citizen) ไม่จำกัดอายุ มีรายได้สูง เดินทางบ่อย ใช้ชีวิตอยู่ในหลายประเทศ และมีทรัพย์สินอยู่ทั่วโลก คุณสมบัติในการขอวีซ่า ลงทุนขั้นต่ำ 500,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในพันธบัตรรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ (FDI) หรือในอสังหาริมทรัพย์ มีรายได้ส่วนบุคคลขั้นต่ำปีละ 80,0000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา และมีทรัพย์สินขั้นต่ำ 1 ล้านดอลลาร์สหรัฐ มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป

2. กลุ่มที่ต้องการทำงานจากประเทศไทย (Work-from-Thailand professional) 

ไม่จำกัดอายุ ทำงานให้กับนายจ้างในต่างประเทศ สามารถทำงานทางไกลจากประเทศอื่นได้ มีรายได้ที่มั่นคงจากต่างประเทศ มี 2 ประเภทย่อย 1)ผู้ประกอบอาชีพด้านดิจิทัล (Digital nomad) 2)พนักงานองค์กรขนาดใหญ่และใกล้จะเกษียณอายุ (Corp Program) หลักฐานรับรองสำหรับ Digital nomad บริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ หรือบริษัทเอกชนที่ดำเนินงานมาอย่างน้อย 3 ปี และมีรายได้รวมมากกว่า 50 ล้านดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา และสำหรับ Corp Program มีประสบการณ์ทำงานกับบริษัทใด ๆ ที่มีรายได้รายปีปีละมากกว่า 1 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ

3. กลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ (High-skilled professional) 

ไม่จำกัดอายุ มีประสบการณ์ทำงานทักษะสูง และจะเข้ามาทำงานในประเทศไทยให้บริษัทในอุตสาหกรรมเป้าหมายตาม พ.ร.บ.การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศสำหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย พ.ศ. 2560 เป็นผู้เชี่ยวชาญหรือนักวิจัยที่จะเข้ามาทำงานหน่วยงานของรัฐ หรือเข้ามาเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัย รายได้ส่วนบุคคล เช่น เงินเดือน รายได้จากการลงทุน ปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในช่วง 2 ปีที่ผ่านมา หรือปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ 

หากสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทขึ้นไป และมีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี ในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 5 ปี มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไปตลอดระยะเวลาถือวีซ่า

4. กลุ่มผู้เกษียณอายุจากต่างประเทศ (Wealthy pensioner) 

อายุ 50 ปีขึ้นไป มีรายได้สำหรับการเกษียณอายุที่มั่นคงเป็นประจำจากต่างประเทศ ลงทุนขั้นต่ำ 250,000 ดอลลาร์สหรัฐ ในพันธบัตรัฐบาลไทย ลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศ หรือในอสังหาริมทรัพย์ และมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 40,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือมีรายได้ขั้นต่ำปีละ 80,000 ดอลลาร์สหรัฐ มีประกันสุขภาพจากบริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง คุ้มครองค่ารักษา 100,000 ดอลลาร์สหรัฐขึ้นไป ตลอดระยะเวลาถือวีซ่า หลักฐานการลงทุนในประเทศไทย หลักฐานการรับเงินบำนาญตลอดช่วงอายุวีซ่า จากกองทุนบำเหน็จบำนาญใด ๆ ของรัฐ บริษัทประกันที่ได้รับการรับรอง บริษัทที่ก่อตั้งมานานกว่า 10 ปี

ทั้ง 4 กลุ่มจะได้สิทธิประโยชน์ อายุวีซ่า 10 ปี (ผู้ติดตาม หรือคู่สมรสและบุตร จะได้รับสิทธิวีซ่าระยะยาว 10 ปี) ได้รับอนุญาตให้ทำงานโดยไม่ต้องขอใบอนุญาตทำงาน (มีสิทธิพิเศษในการทำงานในประเทศไทย เช่น วิทยากร หรือที่ปรึกษา สูงสุดสัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง (เท่ากับข้อจำกัดสำหรับวีซ่า MM2H ของมาเลเซีย)

ยกเว้นภาษีเงินได้สำหรับรายได้จากต่างประเทศ (รวมทั้งรายได้ที่นำเข้ามาในปีเดียวกัน) คิดภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาจากรายได้ในประเทศไทยในอัตราคงที่ร้อยละ 17 สิทธิในการเป็นเจ้าของ/เช่าอสังหาริมทรัพย์ระยะยาว (รวมที่ดิน) ในพื้นที่ที่กำหนดเท่านั้น โดยเป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

 

ผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจของประเทศไทยที่จะได้รับ

  • คาดว่าผู้พำนักระยะยาวจะใช้จ่ายในประเทศ 1 ล้านบาทต่อปีต่อคนโดยเฉลี่ย 

  • การลงทุนในประเทศ 8 แสนล้านบาท ประมาณจากการลงทุนจากกลุ่มประชากรโลกประมาณ 1 หมื่นคน และกลุ่มผู้เกษียณอายุ 8 หมื่นคน 

  • รายได้ทางภาษีที่เพิ่มขึ้น 2.5 แสนล้านบาท จากกลุ่มผู้มีทักษะเชี่ยวชาญพิเศษ 4 แสนคน

  • กระตุ้นเศรษฐกิจในอุตสาหกรรมเป้าหมาย ถ่ายทอดความรู้ใหม่ เพิ่มโอกาสจ้างงานในประเทศ

 

โดยจะปลดล็อกระเบียบกฎหมายที่เกี่ยวข้อง ได้แก่

  • กำหนดวีซ่าประเภทพิเศษอนุมัติอย่างรวดเร็วและสะดวก ยกเว้นไม่ต้องไปรายงานตัวทุก 90 วัน

  • ให้คนต่างด้าวต้องทำประกันสุขภาพ

  • ให้ผู้ถือวีซ่าตามโครงการสามารถทำงานในประเทศได้ตามคุณสมบัติตามที่ได้ขอวีซ่าไว้

  • ลดพิกัดอัตราอากรนำเข้าไม่เกินกึ่งหนึ่ง สำหรับสินค้าที่เป็นของใช้อุปโภค เช่น สินค้าฟุ่มเฟือยบางประเภท

 

ผุดหน่วยบริหารผู้พำนักระยะยาว

นอกจากนี้ยังเห็นชอบการจัดตั้งหน่วยบริหารผู้พำนักระยะยาว (LTR service unit) รูปแบบการกำกับดูแล เป็นองค์กรเอกชน เพื่อความยืดหยุ่น รวดเร็วและคล่องตัวในการร่วมงานกับผู้ให้บริการพันธมิตรอื่น ๆ เพื่อจัดเตรียมบริการที่จำเป็นให้กับผู้พำนักระยะยาว ผู้ให้สัมปทาน เป็นกระทรวงการคลัง เพื่อเป็นการส่งเสริมนโยบายในด้านการกระตุ้นเศรษฐกิจและการลงทุนในประเทศ

และเป็นการดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการนโยบายร่วมทุนระหว่างรัฐและเอกชน กรอบการดำเนินงานภายใต้สัมปทาน เช่น ทำหน้าที่อำนวยความสะดวกและที่ปรึกษา แต่ไม่มีอำนาจทางกฎหมาย เป็นองค์กรเดียวที่ได้รับอนุญาตให้บริการวีซ่าแก่ผู้พำนักระยะยาว คุณสมบัติขององค์กรที่ได้รับสัมปทาน มีความสามารถในการทำการตลาดเพื่อดึงดูดผู้พำนักระยะยาว 1 ล้านคน

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.prachachat.net/property/news-684609
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ