loading
เมเจอร์ฯพลิกเกมกระจายเสี่ยง พฤกษาชูกลยุทธ์ยืดหยุ่นต่อกรโควิด
: 27 เมษายน 2564 | :

จากสถานการณ์โควิดที่ยังคงลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว “ตั้งรับ” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้าหนึ่งในนั้นธุรกิจอสังหาฯ

เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์โควิดอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากภาครัฐสามารถบริหารจัดการให้เกิดการกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งการเปิดให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนและการจัดหาโดยภาครัฐเพิ่มเติม และมีการระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และเปิดประเทศได้เมื่อไร อย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชน วางแผนและกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ นำสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประเทศให้ฟื้นตัว

ทั้งนี้สิ่งที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1.เร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อให้ประชาชนลดความกังวลกับการเดินทาง และสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ 2.พิจารณาผ่อนคลายมาตรการแอลทีวีเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคยังมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัย 4 “ที่อยู่อาศัย” ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่กดดัน และ 3.เยียวยาภาคธุรกิจและเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

“ช่วงต้นไตรมาส 2 ภาคอสังหาฯ อาจได้รับแรงกดดันจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อระลอกใหม่บ้าง แต่หลังจากนั้นผู้บริโภคน่าจะเริ่มคลายความกังวลบ้าง เพราะเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์แล้ว หลังจากเผชิญการแพร่ระบาดมา 2 ระลอก และเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เมเจอร์ฯ เตรียมมาตรการและโปรโมชั่นออกมาช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของบ้านและคอนโดได้ด้วยทางเลือกที่หลากหลายตอบรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย”

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่เชื่อว่าผู้บริโภคยังคงมีความต้องการอสังหาฯ ด้วยมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นับเป็นแรงจูงใจที่ดี อาทิ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง บ้าน-คอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้าน เหลือ 0.01% ขณะที่เซ็กเมนต์ตั้งแต่ระดับ Mid-end ไปจนถึงลักชัวรียังคงมีความแข็งแกร่ง ด้วยลูกค้าตลาดบนยังเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการ (Real Demand) ในการซื้ออสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย และเป็นเซ็กเมนท์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติและเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด สอดรับแนวทางทำตลาดของเมเจอร์ฯ มุ่งเจาะกลุ่มไฮเอนด์ ลักชัวรี เป็นฐานหลัก!

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ตัวเองพึ่งพาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงให้การดำเนินธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างแข็งแกร่งในทุกสภาพเศรษฐกิจ! บริษัทปรับกลยุทธ์และมุมมองจากเดิมเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การพัฒนา รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifescape Developer) โดยขยายสู่กลุ่มธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ หรือ Non-real estate business หรือเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ยังอยู่บนแกนที่ตอบความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

จากสถานการณ์โควิดที่ยังคงลุกลามขยายวงกว้างอย่างรวดเร็วทำให้ธุรกิจต้องมีการปรับตัว “ตั้งรับ” เพื่อขับเคลื่อนธุรกิจเดินหน้าหนึ่งในนั้นธุรกิจอสังหาฯ

เพชรลดา พูลวรลักษณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า สถานการณ์โควิดอาจเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้น หากภาครัฐสามารถบริหารจัดการให้เกิดการกระจายการฉีดวัคซีนได้อย่างรวดเร็ว ทั่วถึง และมีประสิทธิภาพ ทั้งการเปิดให้ภาคเอกชนนำเข้าวัคซีนและการจัดหาโดยภาครัฐเพิ่มเติม และมีการระบุไทม์ไลน์ที่ชัดเจนว่าประเทศไทยจะฉีดวัคซีนได้อย่างทั่วถึง และเปิดประเทศได้เมื่อไร อย่างไร เพื่อให้ผู้ประกอบการ และประชาชน วางแผนและกลับมาดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามปกติ นำสู่การกระตุ้นเศรษฐกิจและกำลังซื้อของประเทศให้ฟื้นตัว

ทั้งนี้สิ่งที่ภาครัฐควรเร่งดำเนินการ ได้แก่ 1.เร่งจัดหาและฉีดวัคซีนให้แก่ประชาชนอย่างทั่วถึงภายในระยะเวลาที่สั้นที่สุด เพื่อให้ประชาชนลดความกังวลกับการเดินทาง และสามารถกลับมาดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจได้ตามปกติ 2.พิจารณาผ่อนคลายมาตรการแอลทีวีเพื่อช่วยให้ผู้บริโภคยังมีความสามารถในการเข้าถึงปัจจัย 4 “ที่อยู่อาศัย” ภายใต้สภาวะเศรษฐกิจที่กดดัน และ 3.เยียวยาภาคธุรกิจและเอสเอ็มอีที่ได้รับผลกระทบเพื่อให้ขับเคลื่อนต่อไปได้

“ช่วงต้นไตรมาส 2 ภาคอสังหาฯ อาจได้รับแรงกดดันจากจำนวนตัวเลขผู้ติดเชื้อระลอกใหม่บ้าง แต่หลังจากนั้นผู้บริโภคน่าจะเริ่มคลายความกังวลบ้าง เพราะเกิดการเรียนรู้ถึงวิธีการรับมือกับสถานการณ์แล้ว หลังจากเผชิญการแพร่ระบาดมา 2 ระลอก และเพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อ เมเจอร์ฯ เตรียมมาตรการและโปรโมชั่นออกมาช่วยให้ผู้บริโภคสามารถเป็นเจ้าของบ้านและคอนโดได้ด้วยทางเลือกที่หลากหลายตอบรับความต้องการที่แตกต่างของลูกค้าแต่ละราย”

แม้ว่าสภาพเศรษฐกิจจะได้รับแรงกดดันจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ระลอกใหม่ แต่เชื่อว่าผู้บริโภคยังคงมีความต้องการอสังหาฯ ด้วยมาตรการช่วยเหลืออย่างต่อเนื่อง นับเป็นแรงจูงใจที่ดี อาทิ คงอัตราดอกเบี้ยนโยบายในระดับต่ำ ลดค่าธรรมเนียมโอน-จดจำนอง บ้าน-คอนโด ราคาไม่เกิน 3 ล้าน เหลือ 0.01% ขณะที่เซ็กเมนต์ตั้งแต่ระดับ Mid-end ไปจนถึงลักชัวรียังคงมีความแข็งแกร่ง ด้วยลูกค้าตลาดบนยังเป็นกลุ่มคนที่มีความต้องการ (Real Demand) ในการซื้ออสังหาฯ เพื่อการอยู่อาศัย และเป็นเซ็กเมนท์ที่มีภูมิคุ้มกันต่อวิกฤติและเศรษฐกิจในปัจจุบันมากที่สุด สอดรับแนวทางทำตลาดของเมเจอร์ฯ มุ่งเจาะกลุ่มไฮเอนด์ ลักชัวรี เป็นฐานหลัก!

อย่างไรก็ตาม เพื่อไม่ให้ตัวเองพึ่งพาธุรกิจประเภทใดประเภทหนึ่งเพียงอย่างเดียว ซึ่งเป็นการกระจายความเสี่ยงให้การดำเนินธุรกิจสามารถขับเคลื่อนไปได้อย่างแข็งแกร่งในทุกสภาพเศรษฐกิจ! บริษัทปรับกลยุทธ์และมุมมองจากเดิมเป็นผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ สู่การพัฒนา รูปแบบการใช้ชีวิต (Lifescape Developer) โดยขยายสู่กลุ่มธุรกิจอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับอสังหาฯ หรือ Non-real estate business หรือเรียกว่าเป็นธุรกิจที่ยังอยู่บนแกนที่ตอบความต้องการในการใช้ชีวิตของผู้คนในปัจจุบัน

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.bangkokbiznews.com/news/detail/934674
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ