loading
มท.1 เปิดตัว e-QLands จองคิวทำธุรกรรมที่ดินล่วงหน้าได้ทุกที่
: 4 กุมภาพันธ์ 2564 | :

มท.1 เปิดตัว e-QLands จองคิวทำธุรกรรมที่ดิน จดทะเบียนสิทธิและนิติกรรม คิวรังวัดล่วงหน้า ทางอินเทอร์เน็ต ผ่านโทรศัพท์ มือถือ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ

 

วันพุธที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564 ณ ศาลาว่าการกระทรวงมหาดไทย พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดตัวแอปพลิเคชัน “e-QLands” ระบบจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและ นิติกรรมและการรังวัดล่วงหน้า ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ ทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือได้ทุกที่ ทุกเวลา โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  พลเอก อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดประเด็นยุทธศาสตร์ให้หน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงมหาดไทย มีการบริหารจัดการที่ดี

 

 

โดยมีเป้าประสงค์ ในเรื่องการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและการให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล ให้เป็นรูปธรรม รองรับการให้บริการที่มีประชาชนเป็นศูนย์กลาง ทันต่อกระแสความเปลี่ยนแปลงในโลกยุคดิจิทัลในปัจจุบัน ตามกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ภายใต้การนำของรัฐบาล พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี

 

การพัฒนาแอปพลิเคชัน e-QLands ของกรมที่ดิน ตอบสนองโดยตรงต่อภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทย  ในการ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุขแก่ประชาชน” สามารถอำนวยความสะดวกให้ประชาชนสามารถจองคิวล่วงหน้า  เพื่อยื่นคำขอจดทะเบียน ณ สำนักงานที่ดินได้ทั่วประเทศผ่านโทรศัพท์มือถือ ช่วยลดความเหลื่อมล้ำทางสังคม และ เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและให้บริการประชาชนในรูปแบบดิจิทัล (Digital Service) เป็นไปตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล

นายนิพนธ์ บุญญามณี รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย กล่าวเพิ่มเติมว่า ปัจจุบันมีประชาชนเข้ามารับบริการ ณ สำนักงานที่ดินทั่วประเทศ เป็นจำนวนมากกว่า 13 ล้านรายต่อปี การพัฒนาประสิทธิภาพการให้บริการประชาชนในการจองคิวยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมและการรังวัด ผ่านแอปพลิเคชั่น e-QLands ของกรมที่ดิน ช่วยให้ประชาชนมีความสะดวกสบาย ทราบเวลาแน่ชัดในการไปทำธุรกรรมด้านที่ดิน  เป็นการช่วยลดความแออัดในสำนักงานที่ดินลง เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019        ที่สำคัญเป็นการขับเคลื่อนนโยบายเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยในการอำนวยความสะดวกในการประกอบธุรกิจของภาคเอกชน (Ease of Doing Business) ได้อีกทางหนึ่งด้วย

 

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ อธิบดีกรมที่ดิน กล่าวทิ้งท้ายว่า แอปพลิเคชัน e-QLands จะสามารถอำนวยความสะดวกให้กับประชาชนในการขอรับบริการจากภาครัฐ โดยสามารถจองคิวในการยื่นคำขอทำธุรกรรมทางด้านที่ดินกับสำนักงานที่ดินทั่วประเทศล่วงหน้า ได้ทุกที่ ทุกเวลาด้วยตนเองทางอินเทอร์เน็ตผ่านโทรศัพท์มือถือโดยประชาชนสามารถเลือกวัน เวลา และสำนักงานที่ดินที่ต้องการมาทำธุรกรรมได้ ซึ่งจะทำให้ทั้งประชาชนและเจ้าหน้าที่สามารถบริหารจัดการเวลาที่จะไปรับบริการ/ให้บริการได้ตามความสะดวกและเหมาะสม มีช่องทางเพิ่มขึ้นในการติดต่อกับเจ้าหน้าที่ของสำนักงานที่ดินก่อนจะเข้ามาใช้บริการ และสามารถส่งเอกสารผ่านระบบให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบได้ล่วงหน้า

พร้อมทั้งรับคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ได้ ลดระยะเวลาการรอคิวของประชาชนเมื่อมาติดต่อขอรับบริการ   ณ สำนักงานที่ดิน เพราะจะได้รับบริการตามวันเวลาที่ประชาชนกำหนดไว้เอง ซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาของการอยู่ในพื้นที่ของสำนักงานที่ดินลง ลดความแออัดของประชาชนที่มารับบริการในสำนักงานที่ดิน เนื่องจากเจ้าหน้าที่จะทราบล่วงหน้าถึงจำนวนของประชาชนที่จะมารับบริการ ซึ่งจะได้กำหนดวันเวลาที่เหมาะสมและแจ้งยืนยันกลับต่อประชาชนได้ เป็นการรองรับมาตรการรับมือกับการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ในสำนักงานที่ดินในช่วงนี้ได้ ที่สำคัญสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของการดำเนินชีวิตในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี

 

ประชาชนสามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น e-QLands และจองคิวยื่นคำขอผ่านระบบได้แล้ววันนี้ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายแต่อย่างใด หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Dol Call Center : 0 2141 5555 ตลอด 24 ชั่วโมง

 

เว็บไซต์อ้างอิง : https://www.thansettakij.com/content/property/467208
ไม่พลาดข่าวสำคัญ แค่กดเป็นเพื่อน กับ LINE @FEASY

เรื่องน่าสนใจ