ข้อบังคับ และข้อกำหนดการเข้าร่วมงาน

การจัดการข้อมูลส่วนบุคคลภายสำหรับงาน The future of Wellness Real Estate

ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากผู้เข้าชมงานทุกท่านจะได้รับการจัดการตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 (PDPA)

  1. สมาคมการค้าอสังหาริมทรัพย์สากล (FIABCI-Thai) และบริษัท แอเรีย รีเสิร์ช จำกัด ผู้จัดงานสัมมนา  จะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับจากลูกค้าในการสมัครลงทะเบียนเข้าร่วมงาน  “The future of Wellness Real Estate” ที่จัดขึ้นด้วยวัตถุประสงค์ในการสื่อสารติดต่องาน

  1. ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกเสนอให้เฉพาะกับบริษัทคู่ค้าที่สนับสนุนกิจกรรมดังกล่าวข้างต้น และใช้เพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ และการบริการ เพื่อให้ข้อมูลเสนอการขายในงานสัมมนา และนิทรรศการของคู่ค้าที่สนับสนุน

  1. เพื่อให้การดำเนินงาน และการจัดงาน “The future of Wellness Real Estate” เป็นไปอย่างราบรื่น เราอาจเลือกผู้รับงานที่มีคุณสมบัติตรงตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด และจะว่าจ้างงานบางส่วนภายใต้การบริหารจัดการที่เหมาะสม

  1. กรุณาระมัดระวัง หากลูกค้ากรอกข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้อง อาจไม่ได้รับ URL เพื่อเข้าร่วมงาน หรือไม่สามารถเข้าร่วมกิจกรรมของ “The future of Wellness Real Estate” ได้ และหากท่านไม่สามารถยอมรับนโยบายการจัดการข้อมูลส่วนบุคคล การลงทะเบียนเข้าชมงานจะไม่สามารถทำได้

  2. หากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการแก้ไข เพิ่มเติม และลบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งกรอกในระหว่างการเข้าระบบ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริการลูกค้าของเราตามรายละเอียดด้านล่าง

  1. หลังจากเข้าร่วมงาน “The future of Wellness Real Estate” หากมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อมูลของผลิตภัณฑ์ และการบริการจากบริษัทคู่ค้าที่สนับสนุนงาน รวมถึงหากต้องการขอคำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคล กรุณาติดต่อไปยังช่องทางการติดต่อของบริษัทคู่ค้าที่สนับสนุนงานโดยตรง


ติดต่อสอบถาม:ทีมผู้จัดงาน 

บริษัท แอเรีย รีเสิร์ช จำกัด

5/15 ถ.นนทรี แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120

e-mail: [email protected]

Tel: 02-295-3905

 

<เกี่ยวกับนโยบายการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของแต่ละบริษัท>

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งถูกใช้งานโดยบริษัทคู่ค้าที่สนับสนุนงาน กรุณาติดต่อบริษัทแต่ละแห่งโดยตรง ดังนี้

★★ข้อมูลของบริษัทคู่ค้า★★

โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทย https://www.trebs.ac.th/privacypolicy/

บริษัท แอเรีย รีเสิร์ช จำกัด https://www.feasyonline.com/about/privacypolicy

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) https://www.supalai.com/privacy-policy

บริษัท ออลล์เวล ไลฟ์ จำกัด https://allwellhealthcare.com/privacy/

บริษัท ไพรมัส จำกัด https://www.primusthai.com/primus/main

AJT WELLITY ASIA CO., LTD. https://ajtwellity.com/